Thiên Võ Chiến Thần

Thiên Võ Chiến Thần

Võ Thánh Thượng Thần

Ta - đấng Ha Hoo Young, Thiên hạ đệ nhất, kẻ đã một tay thống trị toàn cõi! Không ai có thể làm đối thủ của ta! Để phá vỡ giới hạn của con người, ta quyết định mình sẽ vươn tới đỉnh cao của võ thuật. Đoạt lấy thứ sức mạnh mà con người không bao giờ có được bằng cách đắc đạo trở thành thánh! Tuy nhiên đám thần thánh trên thiên giới lại không chấp nhận ta, và chúng đã đuổi ta đi. Nhưng sai rồi...

Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 10 năm trước
Lượt Xem: 6148
Theo Dõi: 30
5.00/5 (2 voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!
Quảng cáo